ASO-neuvottelukunta

Valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta

YM018:00/2023 Toimielin

Asumisoikeusasunnoista annetun lain mukaan asumisoikeusasioiden kehittämistä varten on valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta, jonka ympäristöministeriö asettaa. Jäseniä ovat nimetyt asumisoikeuden haltijat sekä yhteisöjen ja järjestöjen edustajat. Neuvottelukuntaan voi osallistua ympäristöministeriö, ARA ja Valtiokonttori.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM018:00/2023

Asianumerot VN/27212/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 19.12.2022

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Mikael Friman, KTM (SHH) MBA (INSEAD)
[email protected]

Yhteyshenkilö
Jari Riskilä, Toimitusjohtaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja sekä muulla tavoin kehittää asumisoikeusasumista koskevia asioita.

Tiivistelmä

Asumisoikeusasunnoista annetun lain mukaan asumisoikeusasioiden kehittämistä varten on valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta, jonka ympäristöministeriö asettaa. Jäseniä ovat nimetyt asumisoikeuden haltijat sekä yhteisöjen ja järjestöjen edustajat. Neuvottelukuntaan voi osallistua ympäristöministeriö, ARA ja Valtiokonttori.

Lähtökohdat

Laki asumisoikeusasunnoista (393/2021) 54 §