VALTIONEUVOSTON JULKAISUJA 2023:4

Mahdollisuudet Suomelle

Kansliapäälliköiden viestit hallitusvaihdokseen

Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet yhteisen virkanäkemyksen Suomen seuraavien kahden vaalikauden avainkysymyksistä. Raportissa pyritään nostamaan katse ajankohtaisista teemoista pidemmän aikavälin kysymyksiin. Raportissa keskitytään viiteen haasteeseen ja niiden ratkaisujen suuntiin. Mahdollisuudet Suomelle -asiakirja tarjoaa tietopohjaa kevään vaalikeskusteluihin ja hallitusohjelman valmisteluun.

Käyttöoikeudet: CC BY-ND 4.0


Verkkojulkaisun toteutuksesta ja teknisestä toimivuudesta voit antaa palautetta sivuston palautelomakkeella.