Valtioneuvoston yleisistunto 1.7.2015 VN 42/2015

Istunnon ajankohta 1.7.2015 13.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 15.24 Päätösluettelo

Ulkoasiainministeriö

Valtiovarainministeriö

Riitta Bäck, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530116

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Energiavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta

Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus rekisterihallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kirsi Miettinen, Yksikön johtaja, lainsäädäntöneuvos p.+35 8295342570

Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Janne Känkänen, Teollisuusneuvos p.+35 8295064200

Terrafame Oy:n oman pääoman korottaminen ja uusien osakkeiden merkitseminen

Sirpa Liljeström, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047981

Manner-Suomen ESR-ohjelman (2007-2013) rahoitusmuutos

Tuula Pyykönen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063554

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston kokoonpanon muuttaminen