Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2015 VN 62/2015

Istunnon ajankohta 15.10.2015 13.00 | Paikka: Helsinki

15.10.2015 13.49 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat loka-marraskuussa 2015

Ulkoasiainministeriö

Emmi Oikari, Lähetystöneuvos p.029 5351735

Valtuuskunnan asettaminen UNESCO:n 38. yleiskokoukseen

Sisäministeriö

Maarit Nikander, Neuvotteleva virkamies p.029 5488255

EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hätärahoituksen hakeminen

Valtiovarainministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö