Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2016 VN 26/2016

Istunnon ajankohta 28.4.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

28.4.2016 14.38 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Mika Appelsin, Neuvotteleva virkamies p.029 5150141

Viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Tiina Pullola, Eläinlääkintöylitarkastaja, esittelijä p.029 5162108

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.5.2016–30.4.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö

Juha Jokinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163594

Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan asettaminen 28.4.2016 – 31.12.2018