Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2016 VN 80/2016

Istunnon ajankohta 15.12.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

15.12.2016 14.14 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 41 a §:n muuttamisesta

Oikeusministeriö

Jussi Matikkala, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150486

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Tuula Kivari, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150546

Sivutoimisen lääkärijäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Puolustusministeriö

Valtiovarainministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jorma Waldén, Johtaja p.+35 8295330338

Muutos tekijänoikeusneuvoston kokoonpanossa

Leo Liukkonen, Hallitussihteeri p.+35 8295330196

Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön johtajalle

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuomo Knuuti, Hallitusneuvos p.+35 8295063537

Muutos Huoltovarmuusneuvoston kokoonpanossa

Tarja Kröger, Hallitusneuvos p.+35 8295048937

Suomen ILO-neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2017-31.12.2019