Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2017 VN 33/2017

Istunnon ajankohta 17.5.2017 10.30 | Paikka: Helsinki

17.5.2017 10.45 Päätösluettelo