Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 VN 44/2017

Istunnon ajankohta 5.7.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

5.7.2017 13.30 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, Henkilöstöpäällikkö p.+35 8295250113

Ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen