Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2018 VN 54/2018

Istunnon ajankohta 14.9.2018 12.30 | Paikka: Helsinki

14.9.2018 13.02 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Liikenne- ja viestintäministeriö