Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2018 VN 76/2018

Istunnon ajankohta 19.12.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

19.12.2018 14.33 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Kimmo Viertola, Osastopäällikkö p.+35 8295160026

Baltic Connector Oy:n osakkeiden luovuttaminen

Kreetta Simola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160638

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan asettaminen 3.1.2019 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi

Oikeusministeriö

Miia Ljungqvist, Neuvotteleva virkamies p.029 5150171

Valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Jaska Siikavirta, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530370

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020

Kaisa-Juulia Raita, Hallitussihteeri p.+35 8295530379

Valtiovarainministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, Neuvotteleva virkamies p.029 5163575

Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta