Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 VN 78/2018

Istunnon ajankohta 28.12.2018 10.30 | Paikka: Helsinki

28.12.2018 12.11 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Päivänsalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5163195

Valtioneuvoston asetus työttömyysvakuutusmaksujen erääntymisestä ja eräpäivistä