Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 VN 80/2018

Istunnon ajankohta 28.12.2018 11.20 | Paikka: Helsinki

28.12.2018 12.19 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Pekka Pulkkinen, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150224

Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö