Valtioneuvoston yleisistunto 17.1.2019 VN 3/2019

Istunnon ajankohta 17.1.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

17.1.2019 13.57 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ympäristöministeriö

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, Hallitussihteeri p.+35 8295250150

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jorma Pietiläinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295250228

Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2019

Markus Tarasti, Ympäristöneuvos, esittelijä p.+35 8295250291

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista

Anu Karjalainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250067

Yhtiön oman pääoman korotus