Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2019 VN 13/2019

Istunnon ajankohta 22.2.2019 14.00 | Paikka: Helsinki

22.2.2019 14.32 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi