Tasavallan presidentin esittely 27.11.2020 TP 119/2020

Istunnon ajankohta 27.11.2020 11.00

27.11.2020 11.48 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare 4. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster 5. Landskapslag om ändring av ordningslagen för landskapet Åland 6. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster 7. Landskapslag om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice 8. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster 9. Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken 10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 11. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 12. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 13. Landskapslag om ändring och temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 14. Landskapslag om upphävande av affärstidslagen för landskapet Åland 15. Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk 16.Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.