Valtioneuvoston yleisistunto 22.7.2021 VN 82/2021

Istunnon ajankohta 22.7.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

22.7.2021 13.17 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö