Valtioneuvoston yleisistunto 7.1.2022 VN 2/2022

Istunnon ajankohta 7.1.2022 13.30

7.1.2022 14.07 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.