Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2022 VN 26/2022

Istunnon ajankohta 2.3.2022 11.30 | Paikka: Helsinki

2.3.2022 12.24 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Annika Klimenko, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530180

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioesityksen (HE 2/2022 vp) täydentämisestä