Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2022 VN 28/2022

Istunnon ajankohta 7.3.2022 16.00

7.3.2022 16.17 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.