Raha-asiainvaliokunta 10.11.2022 RV 47/2022

Istunnon ajankohta 10.11.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

10.11.2022 13.34 Päätösluettelo

Sosiaali- ja terveysministeriö

Minna Lehmuskero, Ylimatemaatikko, esittelijä p.029 5163342

Ehdotus vuoden 2023 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistamiseksi