Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2022 VN 82/2022

Istunnon ajankohta 13.9.2022 18.00 | Paikka: Helsinki

13.9.2022 18.18 Päätösluettelo