Raha-asiainvaliokunta 23.3.2023 RV 13/2023

Istunnon ajankohta 23.3.2023 13.00 | Paikka: Helsinki

23.3.2023 14.03 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Jari Tolppanen, Teknillisen osaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p.029 5420401

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Raja- ja merivartiokoulun toimitiloja Immolan kasarmialueella

Juha Vehmaskoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488208

Suojelupoliisin Helsingin päätoimipaikan vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa

Puolustusministeriö

Frans Peltonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140021

155mm ampumatarvikkeiden osien hankinta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mirjami Tanner, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047167

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2022 ja voiton tuloutus

Ympäristöministeriö