Tasavallan presidentin esittely 14.4.2023 TP 28/2023

Istunnon ajankohta 14.4.2023 11.00 | Paikka: Helsinki

14.4.2023 11.48 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Tasavallan presidentin asetus polttoaineen laadunvalvonnan hoitamisesta Ahvenanmaalla

1. Landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar, 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård, 3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, 5. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd, 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, 7. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd, 8. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen, 9. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer, 10. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården, 11.Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, 12.Landskapslag om ändring av 27 § landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården, 13. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd 14.Landskapslag om ändring av landskapslagen om socialvård.

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Hallitusneuvos p.029 5140431

Kenttäpiispan virkaan nimittäminen