Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2023 VN 31/2023

Istunnon ajankohta 27.4.2023 13.00 | Paikka: Helsinki

27.4.2023 13.21 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Oikeusministeriö

Kirsi Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150438

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Katariina Jämsén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5047143

Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 111. työkonferenssiin 5.-16.6.2023