Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2023 VN 70/2023

Istunnon ajankohta 29.9.2023 11.10

29.9.2023 11.44 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.