Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2023 VN 70/2023

Istunnon ajankohta 29.9.2023 11.10

29.9.2023 11.44 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.