Valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2023 VN 75/2023

Istunnon ajankohta 18.10.2023 10.00

18.10.2023 10.20 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.