Valtioneuvoston yleisistunto 4.1.2024 VN 2/2024

Istunnon ajankohta 4.1.2024 13.00

4.1.2024 13.17 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.