Valtioneuvoston yleisistunto 4.1.2024 VN 2/2024

Istunnon ajankohta 4.1.2024 13.00

4.1.2024 13.17 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.