Valtioneuvoston yleisistunto 1.2.2024 VN 12/2024

Istunnon ajankohta 1.2.2024 13.00

1.2.2024 13.39 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.