Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 VN 35/2024

Istunnon ajankohta 27.3.2024 13.00

27.3.2024 13.29 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.