Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 VN 38/2024

Istunnon ajankohta 11.4.2024 13.00

11.4.2024 13.52 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.