Valtioneuvoston yleisistunto 30.5.2024 VN 51/2024

Istunnon ajankohta 30.5.2024 12.00

30.5.2024 13.13 Päätösluettelo

Maa- ja metsätalousministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.