Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2014/219

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta (HE 312/2014 vp; EV 356/2014 vp)

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Vilppu Talvitie, Hallitusneuvos p.029 5162417
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsästyslain 33 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen