Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen STM/2015/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522
Asia
Oikeustieteen maisteri Milla Mustamäki on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä vakuutusosastolla lakimiehen määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 18.11.2013 - 31.7.2014 sekä ylitarkastajan virassa 1.8.2014 alkaen. Hänen tehtäviinsä kuuluu vakuutusmarkkinoita, erityisesti vakuutusyhtiöitä ja liikennevakuutusta koskeva säädösvalmistelu. Tehtävät edellyttävät esittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa. Milla Mustamäki on oikeustieteen maisteri, joten hänellä on valtioneuvoston ohjesäännön 34 §:n edellyttämä korkeakoulututkinto. Hänellä on myös koulutukseen ja työkokemukseen perustuvat perustiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmästä. Hän on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin lokakuussa 2014.
Esitys
Valtioneuvosto määrää ylitarkastaja Milla Mustamäen valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen