Osakkeiden vaihtaminen VM/2015/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Osakkeiden luovuttaminen

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Asta Niskanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530301
Asia
Valtioneuvosto oikeuttaa valtiovarainministeriön luovuttamaan yhteensä 443 valtion omistamaa Fingrid Oyj:n A-sarjan osaketta Huoltovarmuuskeskukselle, Huoltovarmuuskeskuksen luovuttamaan Suomen valtiolle, valtiovarainministeriön edustamana, vaihdossa 14 050 846 Gasum Oy:n osaketta sekä valtiovarainministeriön luovuttamaan mainittujen Gasum Oy:n osakkeiden hallinnan valtioneuvoston kanslialle.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtiovarainministeriön luovuttamaan yhteensä 443 valtion omistamaa Fingrid Oyj:n A-sarjan osaketta Huoltovarmuuskeskukselle, Huoltovarmuuskeskuksen luovuttamaan Suomen valtiolle, valtiovarainministeriön edustamana, vaihdossa 14 050 846 Gasum Oy:n osaketta sekä valtiovarainministeriön luovuttamaan mainittujen Gasum Oy:n osakkeiden hallinnan valtioneuvoston kanslialle.
Vaikutukset
Osakevaihdosta ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia, eikä muutosta Fingrid Oyj:n omistajaohjaukseen, joka säilyy valtiovarainministeriöllä. Osakevaihdossa ei käytetä rahavastiketta. Fingridin osakkeiden arvo on määritelty riippumattoman ulkopuolisen tahon toimesta. Gasumin osakkeiden arvo määräytyy joulukuussa 2014 tehtyjen osakekauppojen hinnan perusteella. Osakkeet vaihdetaan käyvällä arvolla niin, että vaikutus on neutraali. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti siltä osin kuin Fingridin osingoista valtiolle saatava tulo vähenee osakkeiden vaihdon myötä, tuloutus kompensoidaan Huoltovarmuuskeskuksen lisätuloutuksella valtion talousarvioon. Huoltovarmuuskeskus ja valtiovarainministeriö tekevät Fingrid Oyj:n osakkeiden hallinnointia koskevan sopimuksen, johon otetaan lisätuloutusta koskeva määräys. Sen mukaisesti Huoltovarmuuskeskus tulouttaa osakevaihtosopimuksella sille luovutettavien Fingridin osakkeiden osingot valtion talousarvioon siltä osin kuin ne ylittävät samalla sopimuksella valtiovarainministeriölle luovutettavien Gasumin osakkeiden osingot. Osakevaihdon osapuolet on vapautettu osakevaihdon osalta varainsiirtoverosta varainsiirtoverolain (29.11.1996/931) 2 §:n mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen