Valtioneuvoston asetus MMM/2015/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan alkamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Katriina Pessa, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162252
Asia
Esityksessä ehdotetaan avattavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisten investointitukien haku lukuun ottamatta maanhankintaa, porojen ja muiden elävien eläinten hankintaa ja poroteurastamoja koskevia taikka kalastukseen, vesiviljelyyn, metsätalouteen tai muuhun kuin alkutuotantoon liittyviä investointeja. Lisäksi avataan tutkimusrahoituksen haku. Tukihaku on ollut asuntorahoitusta lukuun ottamatta suljettuna 8.12.2014 alkaen tukijärjestelmän muuttamiseksi. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 25.5.2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan alkamisesta ja päättää, että asetus julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET (maatilatalouden kehittämisrahasto) Kehittämisrahaston vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa on osoitettu 4,5 miljoonan euron määräraha porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ja kolttalain mukaisten toimenpiteiden tukemiseen sekä lisäksi 0,35 miljoonaa euroa porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskeviin tutkimushankkeisiin. Tukihaun avaaminen mahdollistaa tukijärjestelmän osittaisen toteuttamisen myös vuonna 2015.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen