Valtioneuvoston asetus OKM/2015/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus Varastokirjastosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Ministeri
Lauri Ihalainen
Esittelijä
Immo Aakkula, Hallitusneuvos p.+35 8295330354
Asia
Voimassa oleva Varastokirjastosta annetun asetus 7 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että se vastaa sanamuodoltaan valtion virkamieslain 8 §:n 2 momentissa valtion virastojen johtajien erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusvaatimukset olisivat ”ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus” Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Varastokirjastosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Muutoksella on vaikutuksia valittaessa Varastokirjaston tulevia johtajia. Uudet kelpoisuusvaatimukset eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea vanhoista. Kyse on painotuksista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen