Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2015/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (HE 87/2015 vp; EV 44/2015 vp)

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Severi Keinälä, Teollisuusneuvos p.+35 8295064006
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja määrää sen tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen