Valtioneuvoston päätös LVM/2015/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2015 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston ennakkopäätös määräysvallan muutoksesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Juhapekka Ristola, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342348
Asia
Ab Suomen Uutisradio Oy on 8.10.2015 saapuneella hakemuksellaan hakenut tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 30 §:n mukaista ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupaan. Bauer Media Holding Oy on hakemuksen mukaan aikeissa hankkia määräysvallan Suomen Uutisradio Oy:n konserniyhtiön 3N Radiot Oy:stä, jolle Oy Suomen Uutisradio Ab tulee hakemuksen mukaan siirtämään toimiluvan yritysjärjestelyn toteuttamisen yhteydessä. Yritysjärjestelyn myötä Suomen Uutisradion Oy:n radioliiketoiminta siirtyisi MTV:ltä Bauer Median omistukseen. Suomen Uutisradio Oy harjoittaa Suomessa radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa verkossa valtioneuvoston myöntämän ohjelmistotoimiluvan nojalla taajuuskokonaisuudella 1. Ohjelmistolupa oikeuttaa valtakunnalliseen radiotoimintaan ja on voimassa 1.1.2012-31.12.2019. Valtioneuvosto katsoo, että määräysvallan muutos ei johda kansallisen ohjelmatarjonnan keskittymiseen radiomarkkinoilla, vaan ohjelmatarjonnan kokonaisuus säilyy monipuolisena myös määräysvallan muutoksen jälkeen. Näin ollen ei ole estettä haetun määräysvallan muutoksen hyväksymiselle.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy määräysvallan muutoksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen