Viran täyttäminen OM/2015/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

1) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 6) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Heikki Liljeroos, Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5150428
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäviksi hovioikeudenneuvos Leena Marjatta Mikkonen ja hovioikeudenneuvos Juha Emil Tapani Karvinen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Juha Antti Niemi-Pynttäri Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Väinö Antero Ilveskoski Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Anna-Maria Susanna Sjöblom Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Pirjo Helena Tammio Virkaan 6) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Tapio Antero Kaarniemi
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Leena Marjatta Mikkosen 1.1.2016 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Juha Emil Tapani Karvisen 1.1.2016 lukien, Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Juha Antti Niemi-Pynttärin 1.1.2016 lukien, Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Väinö Antero Ilveskosken 1.1.2016 lukien, Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Anna-Maria Susanna Sjöblomin 1.1.2016 lukien, Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, asessori Pirjo Helena Tammion 1.1.2016 lukien ja Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, asessori Tapio Antero Kaarniemen 1.1.2016 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
 2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
 3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
 4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
 5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
 6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
 7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
 8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
 9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
 10. Ansioyhdistelmät (virka 5) *
 11. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 6) *
 12. Ansioyhdistelmät (virka 6) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.