Valtioneuvoston periaatepäätös OKM/2015/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2015 12.45

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman voimassaolon jatkaminen; periaatepäätös

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Georg Henrik Wrede, Johtaja p.+35 8295330345
Asia
Voimassa olevan nuorisolain (72/2006) 4 pykälän mukaan valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Kehittämisohjelma sisältää valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet ja suuntaviivat aluehallintovirastojen ja kuntien nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle. Kehittämisohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Voimassa oleva kehittämisohjelma on hyväksytty vuosille 2012–2015. Nuorisolain uudistamista valmisteleva työryhmä on 14.10.2015 tehnyt ehdotuksen nuorisolain uudistamiseksi. Siksi ei olisi tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa hyväksyä uutta ohjelmaa vuosiksi 2016–2019. Nuorisolain ennakoitavissa olevan uudistamisen myötä ohjelman sisältöä sekä voimassaoloa voidaan tarkastella uudestaan.
Esitys
Valtioneuvosto päättää hyväksyä hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–2015 voimassaolon jatkamisen ajalle 1.1.–31.12.2016.
Vaikutukset
Kehittämisohjelma linjaa hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Päätöksellä ei ole suoria kustannusvaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen