Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2015/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2015 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ( HE 84/2015 vp; EV 86/2015 vp)

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Maria Rautavirta, Yli-insinööri, esittelijä p.029 5342564
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajokorttilain muuttamisesta, lain kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta sekä lain alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen