Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2015/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2015 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista (HE 109/2015 vp; EV 109/2015 vp)

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Silja Ruokola, Hallitusneuvos p.029 5342367
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista ja määrää lain tulemaan voimaan 18 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen