Tilinpäätöksen vahvistaminen TEM/2016/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtiontakuurahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938
Asia
Valtioneuvosto vahvistaisi valtiontakuurahaston tilinpäätöksen ajalta 1.1.2015 – 31.12.2015. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 7.514.656,17euroa ylijäämäinen. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt tilinpäätöksen 5.2.2016 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen 18.2.2016.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtiontakuurahaston tilinpäätöksen vuodelta 2015 (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen