Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2015/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen antamisesta sekä WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä annetun ilmoituksen muuttamisesta (EV 13/2016 vp - HE 119/2015 vp)

HE 119/2015

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Jorma Waldén, Johtaja p.+35 8295330338
Asia
Esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (Rooman sopimus) 17 artiklan mukaisesti tehty varauma peruutetaan ja annetaan yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen mukaisesti ilmoitus: "Viitaten yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaleeseen yleissopimuksen 5 artiklan yhteydessä ei sovelleta julkaisukriteeriä." WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen 3 artiklan 3 kappaleen mukaisesti annettu ilmoitus muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Suomen tasavalta käyttää hyväkseen Rooman sopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen mukaista mahdollisuutta ja viittaa Rooman sopimuksen yhteydessä antamaansa ilmoitukseen, jossa se totesi, että sanotun sopimuksen 5 artiklan yhteydessä ei sovelleta julkaisukriteeriä".
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen antamisesta ja päättää WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä annetun ilmoituksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen