Valtioneuvoston selonteko UM/2016/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2016 13.00

Ulkoasiainministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016

VNS 4/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Leena Pylvänäinen, Lähetystöneuvos p.029 5351323
Asia
Eduskunnalle annetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 3 momentin mukainen valtioneuvoston selonteko. Suomi valmistautuu osallistumaan Ison-Britannian johtaman taisteluosaston (European Union Battle Group, EUBG) valmiusvuoroon 1.7.–31.12.2016. Suomi asettaa tiedustelujoukkueen, ilmatulenjohtoryhmän, esikuntaupseereita ja tarvittavat tukielementit, yhteensä noin 50 sotilaan osaston, korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman taisteluosaston valmiusvuoroa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016.
Vaikutukset
Suomen osallistumisen koulutus- ja perustamisvaiheen sekä valmiusajan kustannusten arvioidaan olevan yhteensä 2,645 miljoonaa euroa. Ulkoasiainministeriön pääluokasta (momentti 24.10.20) katetaan koulutus- ja harjoituskustannukset sekä valmiusajan varallaolokorvaus ja puolustusministeriön pääluokasta (momentti 27.30.20) materiaalin hankintakustannukset sekä palkkaus- ja muut henkilöstökustannukset. Ulkoasiainministeriön pääluokan sotilaallisen kriisinhallinnan vuoden 2016 määrärahoissa on kustannusten kattamiseen varattu 2,345 miljoonaa euroa ja puolustusministeriön pääluokan sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoissa 0,3 miljoonaa euroa. Taisteluosaston mahdolliseen käyttöön operaatiossa liittyviin kustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2016 talousarvioesityksessä. Mikäli taisteluosasto päätettäisiin lähettää operaatioon, haettaisiin tarvittava rahoitus lisätalousarvioteitse.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.