Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2016/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Taru Rastas, Viestintäneuvos p.029 5342617
Asia
Periaatepäätös toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita lisätä suurten tietoaineistojen hyödyntämistä liiketoiminnassa. Tietoaineistojen käytössä on kasvava merkitys henkilötietojen ja ihmisten itse tuottamalla datalla, joten periaatepäätöksessä esitetään myös omadatan linjauksia. Linjaukset sisältävät tarvittavia toimet, joiden avulla kehitetään kyvykkyyttä kasvattavaa datapolitiikkaa, luodaan datan hyödyntämistä ja liikkuvuutta mahdollistavaa sääntelyä ja käytänteitä sekä edistetään analytiikka-, palvelu- ja sovelluskehitystä.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa
Vaikutukset
Periaatepäätöksen linjaukset ja toimet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen