Valtioneuvoston asetus YM/2016/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Charlotta von Troil, Hallitussihteeri p.+35 8295250364
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla. Sopimus on voimassa 31 päivästä heinäkuuta 2016. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen