Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2016/119

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Ulkoasiainministeriö

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Kaija Suvanto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351159
Asia
Ulkoasiainneuvos Tarja Laitiaiselle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Timo Rannalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa ulkoasiainneuvos Tarja Laitiaisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Timo Rannan allekirjoittamaan sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio
  2. sopimus