Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2016/19

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 49/2016 vp; EV 82/2016 vp)

HE 49/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Eeva Ovaska, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342354
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä elokuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen