Virkavapauden myöntäminen MMM/2016/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Riitta Itkonen, Hallitusneuvos p.029 5162383
Asia
Neuvotteleva virkamies Maija Heinonen on hakenut palkallista virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.9.2016 - 31.8.2017 jatkaakseen työskentelyään kansallisena asiantuntijana Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolla.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää neuvotteleva virkamies Maija Heinoselle palkallista virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.9.2016 - 31.8.2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen